• Δωρεάν αποστολή εντός της Γερμανίας
  • Έτοιμο για αποστολή εντός 24-48 ώρες
  • Χρόνος παράδοσης 1 3 εργάσιμες ημέρες
  • Αποστολή εντός Ευρώπης είναι 6,90 Ευρώ
  • Ασφαλής ναυτιλία με την DHL ή Deutsche Post
  • Παράδοση μέσω της επιστολής κουτί του με την απόδειξη
  • Θα σας στείλουμε τα προσωπικά μας Έδρα στο Βερολίνο
  • Συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και λιπασματοποιήσιμα